Stichting BSM

by Bram Stadhouders - Guitarist | Improviser | Composer from the Netherlands

Stichting BSM is in 2012 opgericht om producties van Bram Stadhouders te ontwikkelen en uit te voeren. 

Naam: Stichting BSM 
RSIN nummer: 851577453 
Postadres: Bokhamerstraat 8 
5042GE Tilburg 
Telefoonnummer: 0616288153 
Emailadres: bramstadhouders@gmail.com 

De stichting heeft ten doel: het algemene culturele klimaat te bevorderen en tracht dat doel te realiseren door: muziek- en kunstproducties te ontwikkelen, uit te voeren en onder zo breed mogelijke lagen van de bevolking te verspreiden, alles in de ruimste zin des woords. 

Statutaire bestuurssamenstelling: 
Dhr Frederik Theuwis - Voorzitter 
Dhr Eric van der Westen - Secretaris 
Dhr Jeroen van Vliet - penningmeester