Stacks Image 2477
Stichting BSM is in 2012 opgericht om producties van Bram Stadhouders te ontwikkelen en uit te voeren.

Naam: Stichting BSM
RSIN nummer: 851577453
Postadres: Bokhamerstraat 8
5042GE Tilburg
Telefoonnummer: 0616288153
Emailadres: bramstadhouders@gmail.com

De stichting heeft ten doel: het algemene culturele klimaat te bevorderen en tracht dat doel te realiseren door: muziek- en kunstproducties te ontwikkelen, uit te voeren en onder zo breed mogelijke lagen van de bevolking te verspreiden, alles in de ruimste zin des woords.

Statutaire bestuurssamenstelling:
Dhr Frederik Theuwis - Voorzitter
Dhr Eric van der Westen - Secretaris
Dhr Jeroen van Vliet - penningmeester